สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียดโครงการ

รายการสินค้า ลดราคา 10 %

฿200.00

฿220.00

ผักหวานออแกนิค

หยิบสินค้า

200.00

ผักหวานออแกนิค

ชมสินค้า

นวัตกรรม สำหรับเมืองและชุมชน

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ กับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพที่จะถูกจ้างงาน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มทักษะ/ทักษะในการจับคู่กับ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจ้างงาน