สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียดโครงการ

รายการสินค้า ลดราคา 10 %

฿20.00

฿22.00

ที่ติดผม

หยิบสินค้า

20.00

ที่ติดผม

ชมสินค้า

฿200.00

฿220.00

เสื้อสตีสีคราม

หยิบสินค้า

200.00

เสื้อสตีสีคราม

ชมสินค้า

฿20.00

฿22.00

ถนนผ้าคราม สกลนครล่ะเบ๋อ

หยิบสินค้า

20.00

ถนนผ้าคราม สกลนครล่ะเบ๋อ

ชมสินค้า

฿400.00

฿440.00

ผ้าไหม

หยิบสินค้า

400.00

ผ้าไหม

ชมสินค้า

฿12,000.00

฿13,200.00

ผ้าสิ้นทอมือ

หยิบสินค้า

12,000.00

ผ้าสิ้นทอมือ

ชมสินค้า

฿1,200.00

฿1,320.00

เสื้อสตีชุดลายคลาม

หยิบสินค้า

1,200.00

เสื้อสตีชุดลายคลาม

ชมสินค้า

฿560.00

฿616.00

เสื้อร่วมสมัย

หยิบสินค้า

560.00

เสื้อร่วมสมัย

ชมสินค้า

฿2,100.00

฿2,310.00

กระเป๋าผ้าลายคราม

หยิบสินค้า

2,100.00

กระเป๋าผ้าลายคราม

ชมสินค้า

นวัตกรรม สำหรับเมืองและชุมชน

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ กับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพที่จะถูกจ้างงาน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มทักษะ/ทักษะในการจับคู่กับ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจ้างงาน