สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียดโครงการ

เสื้อสตีชุดลายคลาม

Web ID: 76

1,200.00 บาท

วางจำหน่าย: In Stock

ยี่ห้อ: ร้านชุมชนนวัตวิถี

นวัตกรรม สำหรับเมืองและชุมชน

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ กับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพที่จะถูกจ้างงาน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มทักษะ/ทักษะในการจับคู่กับ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจ้างงาน