สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ไวน์หมากเม่า

Web ID: 80

120.00 บาท

วางจำหน่าย: In Stock

ยี่ห้อ: กลุ่มสตีแม่บ้าน

นวัตกรรม สำหรับเมืองและชุมชน

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ กับกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพที่จะถูกจ้างงาน โดยใช้ข้อมูลกลุ่มทักษะ/ทักษะในการจับคู่กับ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจ้างงาน