ค้นหา ผู้เชี่ยวชาญ ขิงดี

ผู้สูงวัยใจเกินร้อย

ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมช่วยเป็นกำลังสำคัญในงานและเสริมความสำเร็จในธุรกิจคุณ

รูปแบบของนวัตกรรม

แอปพลิเคชัน “ขิง” หรือ KING Ginger application เป็นรูปแบบของ Digital Platform ที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพในการทำงานและการถูกจ้างงาน กับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือบุคคล รูปแบบของนวัตกรรมแอปพลิเคชัน “ขิง” เป็นรูปแบบของการผสมผสานของการสร้างแพลตฟอร์มใน 4 ส่วน คือ

  • แพลตฟอร์มของผู้สูงอายุในการพบปะระหว่างกันทั้งในพื้นที่จริงและพื้นที่แบบเสมือน
  • แพลตฟอร์มเพื่อสร้างการตลาดผ่านเนื้อหาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้ Social Platform เช่น facebook youtube และ wedsite ต่างๆ
  • แพลตฟอร์มของการสร้างข้อมูลที่ก่อให้เกิด matching platformระหว่างผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ อาจด้วยเหตุผลของประสบการณ์ของผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานในสังคมสูงวัย หรือแม้แต่เพื่อ CSR ขององค์กร เป็นต้น และ
  • แพลตฟอร์มสุดท้ายคือ การสร้างระบบของการแลกเปลี่ยนในเฉพาะกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นการสร้างระบบเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ Local หรือ Group currency อีกด้วย

สินค้าภายใต้โครงการ ขิงดี

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชุมชน

  • All
  • ผลิตภัณฑ์
  • สิ่งทอพื้นเมือง

ผักหวานออแกนิค

200.00 บาท

ไวน์หมากเม่า

120.00 บาท

ผ้าสิ้นทอมือ

12,000.00 บาท

เสื้อสตีชุดลายคลาม

1,200.00 บาท

เสื้อร่วมสมัย

560.00 บาท

กระเป๋าผ้าลายคราม

2,100.00 บาท