ค้นหา ผู้เชี่ยวชาญ ขิงดี

ผู้สูงวัยใจเกินร้อย

ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมช่วยเป็นกำลังสำคัญในงานและเสริมความสำเร็จในธุรกิจคุณ

นาวสาว กรองกร พรหมบุตร

ทักษะหลัก ไกด์ท่องเที่ยวชุมชน

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 30,000.00 บาท

อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อจ้างงาน

นาย พุฒิธร หงส์จินดาพงศ์

ค่าตอบแทนที่ต้องการ 20,000.00 บาท

อยู่ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อจ้างงาน

รูปแบบของนวัตกรรม

แอปพลิเคชัน “ขิง” หรือ KING Ginger application เป็นรูปแบบของ Digital Platform ที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพในการทำงานและการถูกจ้างงาน กับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือบุคคล รูปแบบของนวัตกรรมแอปพลิเคชัน “ขิง” เป็นรูปแบบของการผสมผสานของการสร้างแพลตฟอร์มใน 4 ส่วน คือ

  • แพลตฟอร์มของผู้สูงอายุในการพบปะระหว่างกันทั้งในพื้นที่จริงและพื้นที่แบบเสมือน
  • แพลตฟอร์มเพื่อสร้างการตลาดผ่านเนื้อหาทางสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้ Social Platform เช่น facebook youtube และ wedsite ต่างๆ
  • แพลตฟอร์มของการสร้างข้อมูลที่ก่อให้เกิด matching platformระหว่างผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการจ้างงานกลุ่มผู้สูงอายุ อาจด้วยเหตุผลของประสบการณ์ของผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานในสังคมสูงวัย หรือแม้แต่เพื่อ CSR ขององค์กร เป็นต้น และ
  • แพลตฟอร์มสุดท้ายคือ การสร้างระบบของการแลกเปลี่ยนในเฉพาะกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นการสร้างระบบเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของ Local หรือ Group currency อีกด้วย

สินค้าภายใต้โครงการ ขิงดี

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าชุมชน

  • All
  • ผลิตภัณฑ์
  • สิ่งทอพื้นเมือง

ผักหวานออแกนิค

200.00 บาท

ไวน์หมากเม่า

120.00 บาท

ผ้าสิ้นทอมือ

12,000.00 บาท

เสื้อสตีชุดลายคลาม

1,200.00 บาท

เสื้อร่วมสมัย

560.00 บาท

กระเป๋าผ้าลายคราม

2,100.00 บาท